BTC / XAU Live Price

1 BTC - Bitcoin - XAU

XAU 0.00
24 Hour Change : XAU 0.00
24 Hour Change % : %
24 Hour High : XAU 0.00
24 Hour Low : XAU 0.00
Market Cap : 0 XAU
24 Hour Volume : 0 XAU
Available Supply : 19.71 Million BTC
Total Supply : 21 Million BTC
Country :

$1 USD XAU 0.00 XAU

BTC/XAU Intraday Chart

BTC/XAU Historical Chart

BTC/XAU - High, Low & Average

Period High
Change from Last
Low
Change from Last
Average
Change from Last
1 Day XAU 0.00
+0.00
XAU 0.00
+0.00
XAU 0.00
+0.00
5 Days XAU 0.00
+0.00
XAU 0.00
+0.00
XAU 0.00
+0.00
1 Month XAU 0.00
+0.00
XAU 0.00
+0.00
XAU 0.00
+0.00
3 Month XAU 0.00
+0.00
XAU 0.00
+0.00
XAU 0.00
+0.00
6 Month XAU 0.00
+0.00
XAU 0.00
+0.00
XAU 0.00
+0.00
1 Year XAU 0.00
+0.00
XAU 0.00
+0.00
XAU 0.00
+0.00

BTC/XAU - Support & Resistance

Support Resistance
R1 XAU 0.00 S1 XAU 0.00
R2 XAU 0.00 S2 XAU 0.00
R3 XAU 0.00 S3 XAU 0.00

BTC/XAU - Moving Averages

Period MA 20 MA 50 MA 100
5 Minutes XAU 0.00 XAU 0.00 XAU 0.00
1 Hour XAU 0.00 XAU 0.00 XAU 0.00
1 Day XAU 0.00 XAU 0.00 XAU 0.00
1 Week XAU 0.00 XAU 0.00 XAU 0.00

BTC/XAU - Trading Signal

Period Signal
5 Minutes
1 Hour
1 Day
1 Week